Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης

Αριθμ. 54409/26-5-2010 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 892) "Λειτουργία και Οργάνωση της κατά το άρθρο 1 του ν.3811/2009 (Α΄ 231) "Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης" στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διαδικασία εξέτασης αιτήσεων αποζημίωσης. "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ"

Με την υπ’ αριθμ. 27787/16-3-2010 Υπουργική Απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 96/ΥΟΔΔ, όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ 256/ΥΟΔΔ, συγκροτήθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων η προβλεπόμενη στο άρθρο 1 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) «Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης», αρμόδια να αποφαίνεται επί των αιτήσεων αποζημίωσης θυμάτων εγκληματικών πράξεων.

Οι αιτήσεις αποζημίωσης αφορούν εγκλήματα από πρόθεση που έχουν τελεστεί στην ελληνική επικράτεια. Οι αιτήσεις αποζημίωσης υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σε ειδικό έντυπο το οποίο είναι αναρτημένο στην παρούσα ιστοσελίδα. Η αίτηση κατατίθεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οδός Μεσογείων 96, 11527 Αθήνα, στη γραμματέα της Αρχής κα Σ. Τουτουνοπούλου, τηλέφωνο 213-130.70.56 (email: mtoutounopoulou@justice.gov.gr). Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την αρχή αποζημίωσης δεν προσκομισθεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Tο ύψος του παραβόλου ορίζεται σε εκατό (100) ευρώ.

Πληροφορίες υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων μπορείτε να βρείτε στη διαδικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.