Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Αυτεπάγγελτη αναζήτηση

Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/17402/01-08-2006 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσια Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης “Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης” τα πιστοποιητικά :

1) Περί μη πτώχευσης, 2) Ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση, 3) Ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση, 4) Ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση, 5) Ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευσης, 6) Περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, 7) Περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση, 8) Περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου, 9) Περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου, 10) Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο, 11) Περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση, 12) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, που εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία, αναζητώνται αυτεπάγγελτα. Οι ενδιαφερόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να απευθύνονται με FAX στους πιστοποιημένους αριθμούς του παρακάτω πίνακα.

FAX ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

1 α) Πιστοποιητικό πτωχ.                                 FAX:210-8841417
β) Πιστοποιητικό ότι η πτωχ. δεν
τελεί υπό πτωχ. συμβιβασμό ή άλλη
αναλογη κατάσταση
2. Πιστοπ. ότι κάποιος έχει ορισθεί εκκα-     FAX:210-8841417
θαριστής ότι έχει γίνει αντικατάσταση
εκκαθαριστού ή συνεκκαθαρστού μόνο
για εταιρείες που ήδη τελούν υπό εκκα-
θάριση και όχι για φυσικά πρόσωπα
3. Πιστοπ. περί μη θέσεως κάποιου σε δικα-  FAX:210-8841391
στική συμπαράσταση
4 α) Πιστοπ. ότι κάποια εταιρία –περιουσία    FAX:210-8843014
δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση
β) ότι δεν κατατέθηκε αίτηση για κάποια
εταιρεία – περιουσία για να τεθεί σε κάθε-
στώς διαχείρισης
5. Πιστοπ. ότι δεν κατατέθηκε αίτηση για να  FAX:210-8841226
τεθεί κάποιος σε διαδικασία κήρυξης σε
πτώχευσης
6 α) Πιστοπ. περί μη τροποποίησης καταστα- FAX:210-8843013
τικού εταιρίας ή σωματείου
β) Πιστοπ. περί καταχωρήσεως ή μη εταιρίας
-σωματείου στο οικείο βιβλίο που τηρείται
στο Πρωτ. Αθηνών
γ) Αντίγραφο καταστατικού εταιρίας ή
σωματείου που έχει κατεθεί στο Πρωτο-
δικείο Αθηνών
 

ΘΗΒΩΝ

FAX:
22620-21959
22620-29090
 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ FAX:
22210-88873
22210-85707
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

FAX:
22650-72689
22650-22588

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ FAX:
22370-22319
22370-22349
 
ΛΑΜΙΑΣ FAX:
22310-23353
22310-47493
ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ FAX:22610-22679
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FAX:210-4181638
ΚΟΡΙΝΘΟY FAX:27410-41143
ΝΑΥΠΛΙΟΥ FAX:27520-21939
ΣΠΑΡΤΗΣ FAX:27310 -93921
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ FAX:2710-233453
ΓΥΘΕΙΟΥ FAX:27330-22205
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ FAX:27210-94136
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
FAX:
27610-22398
27610-22102
 
ΑΓΡΙΝΙΟΥ
FAX:
26410-57481
26410-57482
 
ΑΙΓΙΟΥ
FAX:
26910-25681
26910-25811
 
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ FAX: 26220-28477
ΖΑΚΥΝΘΟΥ FAX: 26950-42527
ΗΛΕΙΑΣ FAX: 26210-32232
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ FAX: 26920-25509
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ FAX; 26710-23040
ΛΕΥΚΑΔΑΣ FAX:
26450-23345
26450-22396
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ FAX:26310-26201
ΠΑΤΡΩΝ FAX:2610-318296
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ FAX:26650-22190
ΚΕΡΚΥΡΑΣ FAX:26610-43333
ΑΡΤΑΣ FAX:26810-79904
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ FAX:26510-25487
ΠΡΕΒΕΖΑΣ FAX:26820-28832
ΒΟΛΟΥ 1) Πιστοποιητικο περί μη πτώχευσης    FAX:24210-39338
2) Πιστ. ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση  FAX:24210-39933
3) Πιστ. ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό  FAX:24210-39338
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατά-
σταση
4) Πιστ. ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική FAX:24210-39337
Διαχείρηση
5) Πιστ.ότι δεν τελεί υπό διαδικασία     FAX:24210-39338
κήρυξης σε πτώχευση
6) Πιστ. περί μη έκδοσης απόφασης     FAX:24210-39337
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή ανα-
γκαστικής διαχείρησης ή πτωχευ-
τικού συμβιβασμού
7) Πιστ. περί μη κατάθεσης αίτησης    FAX:24210-39337
για αναγκαστική διαχείρηση
8) Πιστ.περί μη τροποίησης                   FAX:24210-31138
καταστατικου εταιρίας ή σωματείου
9) Περί καταχώρησης ή εταιρίας           FAX:24210-31138
ή σωματείου στο οικείο βιβλίο
10)Αντίγραφο καταστατικού εταιρίας  FAX:24210-31138
ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο
οικείο Πρωτοδικείο
11)Πιστοπ. περί μη θέσεως σε δικα-     FAX:24210-31138
στική συμπαράσταση
Δ/νση Γραμματείας Πρωτ. Βόλου         FAX:24210-23632
 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ FAX:24410-21573
ΛΑΡΙΣΑΣ FAX:2410-536662
ΤΡΙΚΑΛΩΝ FAX:24310-22945
FAX:24310-28813
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Tμ.Πτωχεύσεων         FAX:2310-518909
Β.Τμ. Εταιρικών            FAX:2310-552942
Γ.Τμήμα Πιστοπ.          FAX:2310-519013
ΒΕΡΟΙΑΣ FAX:23310-28861
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ FAX:
23820-25554
23820-84271
ΕΔΕΣΣΑΣ FAX: 23810-28038
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ FAX: 23510-59300
ΚΙΛΚΙΣ FAX:
23410-20122
23410-22154
ΣΕΡΡΩΝ FAX:23210-90277
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ FAX:23710-29238
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ FAX:22510-20931
ΝΑΞΟΥ FAX:22850-24621
ΣΥΡΟΥ FAX:22810-82479
ΧΙΟΥ FAX:
22710-44242
22710-23601
ΣΑΜΟΥ FAX:22730-28305
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ FAX:
2810-229867
2810-306648
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
FAX:
28410-32411
28410-32243
 
ΡΕΘΥΜΝΗΣ FAX:28310-22209
ΧΑΝΙΩΝ FAX:28210-59944
ΓΡΕΒΕΝΩΝ FAX:24620-84389
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ FAX:24670-22658
ΚΟΖΑΝΗΣ FAX:2461-40005
ΦΛΩΡΙΝΑΣ FAX:
23850-24388
23850-26546
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
 
FAX:25510-28056
ΔΡΑΜΑΣ FAX:25210-21100
ΚΑΒΑΛΑΣ FAX:
2510-836615
2510-223401
ΞΑΝΘΗΣ FAX:25410-62670
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ FAX:25520-28102
ΡΟΔΟΠΗΣ FAX:25310-60499
ΚΩ FAX:22420-27778
ΡΟΔΟΥ FAX:
22410-73510
22410-21851
  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.