Εθνόσημο
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
English  Ελληνικά
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    

Δράσεις Δημοσιότητας

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση των έργων «Εγκατάσταση πληροφοριακών συστημάτων και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 11.797.320,00 ευρώ και «Ειδική Εκπαίδευση υπαλλήλων τμημάτων Ποινικού Μητρώου Εισαγγελιών Πρωτοδικών έξι (6) πόλεων (Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Βόλος)» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 38.500,00 ευρώ αντίστοιχα.

Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αντίστοιχα και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Η υλοποίηση των έργων αυτών κατά κύριο λόγο θα βελτιστοποιήσει τη διαχείριση του αρχείου Ποινικού Μητρώου των έξι μεγαλύτερων Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας και θα έχει ως αποτέλεσμα τα εξής:

   

 • την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής της δικαιοσύνης μέσω της μείωσης του ποσοστού των δικών που αναβάλλονται λόγω καθυστερημένης γνώσης της ποινικής κατάστασης των προσώπων και την επακόλουθη ελαχιστοποίηση του κινδύνου παραγραφής των αδικημάτων

   

   

 • την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων προς τους πολίτες υπηρεσιών ως προς τον απαιτούμενο χρόνο έκδοσης αντιγράφων Ποινικού Μητρώου (μείωση του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση αντιγράφων Ποινικού Μητρώου σε λιγότερο από μία ημέρα)

   

   

 • την ενδυνάμωση του αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης των πολιτών στην ελληνική δικαιοσύνη και την ενίσχυση του κράτους δικαίου

   

 

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση Πληροφοριακών Συστημάτων και Εκσυγχρονισμός Διοικητικών Δικαστηρίων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.569.065,25 ευρώ και, ειδικότερα, των υποέργων α)«Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε 2 Διοικητικά Εφετεία (Αθήνας και Θεσσαλονίκης)», β)«Εγκατάσταση Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων σε 11 Διοικητικά Πρωτοδικεία (Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου, Ιωαννίνων, Χανίων, Λάρισας, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης, Σερρών, Καβάλας) και γ) «Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας» καθώς και του έργου «Ειδική Εκπαίδευση Δικαστικών Λειτουργών και Υπαλλήλων Διοικητικών Δικαστηρίων» συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 437.308,00 ευρώ.

Τα έργα αυτά συγχρηματοδοτούνται κατά 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αντίστοιχα και εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Με την υλοποίηση των έργων αυτών θα επιτευχθεί :

   

 • η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών

   

   

 • η αυτοματοποίηση της διοικητικής διαδικασίας των δικαστηρίων στα οποία θα εγκατασταθεί το πληροφοριακό σύστημα

   

   

 • η μείωση της γραφειοκρατίας

   

   

 • η βελτίωση του βαθμού εξυπηρέτησης των πολιτών (δυνατότητα ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεών τους μέσω διαδικτύου και σταθμών ενημέρωσης, δυνατότητα on-line υποβολής αιτήσεων για έκδοση βεβαιώσεων)

   

   

 • η ταχύτερη διεκπεραίωση των υποθέσεων

   

   

 • η αποδοτικότερη αξιοποίηση του προσωπικού

   

  ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς   Level Double-A conformance,W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

 

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  
» Ηγεσία
» Οργανόγραμμα
» Οργανισμός
» Εποπτευόμενοι Φορείς
» Επιχειρησιακά Προγράμματα
» Οργανόγραμμα Δικαστηρίων στην Ελλάδα
» Διάρθρωση Πολιτικών κ Ποινικών Δικαστηρίων

» Διάρθρωση Διοικητικών Δικαστηρίων
 
» Νόμοι που έχουν ψηφιστεί από το ΥΔΔΑΔ από 1990 μέχρι σήμερα
» Νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί στη Βουλή προς συζήτηση

» Νομοσχέδια που βρίσκονται υπό κατάθεση και μετά τη δημόσια διαβούλευση
» Οργάνωση του Σωφρονιστικού Συστήματος στην Ελλάδα 
» Νομοθεσία 
» Πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας

» Στατιστικά στοιχεία κρατουμένων
       
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ &  ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
» Ευρωπαϊκή Ένωση και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
» Διεθνείς Οργανισμοί και Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

» Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε αστικές υποθέσεις
»Διεθνής Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις
 
» Προμήθειες
» Προσλήψεις 
» Διαγωνισμοί
» Έργα Έσπα
» Διαβουλεύσεις
» Δελτία Τύπου 
» Ανακοινώσεις 
» Νομοθετικό Έργο 
» Ημερολόγιο 

» Οδηγός «Πολίτης κ Δικαιοσύνη» 
» Έντυπα Αιτήσεων 
» Συχνές Ερωτήσεις 
» Φόρμα Επικοινωνίας 
» Πληροφορίες   
» Διαμεσολάβηση

 

 

Δημιουργία: SDC Α.Ε.